Prisexempel: Audi/VW 1,8T/1,9TDI från 2 500 kr Volvo V/S/XC/70/80/90 från 3 000 kr Kontakta oss för mer information!
KONKURRENSKRAFTIGA PRISER
INDIVIDUELL ANPASSNING
BIBEHÅLLEN SÄKERHET
I de flesta fordon programmeras motorerna med begränsad motorprestanda. Syftet är att fordonen ska hålla sig inom vissa skatte- och försäkringsklasser varpå tillverkarna kan erbjuda fler valmöjligheter gällande pris och prestandaalternativ. Denna nedtrimning sker på bekostnad av körglädje, vridmoment och bränsleekonomi. Vi optimerar motorn i ditt fordon till ett mycket konkurrens-kraftigt pris. Vi använder noggrannt utvecklad mjukvara och programmerar via diagnosuttaget då det är möjligt. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att montera ur styrboxen. Biloptimering i Sverige har lång erfarenhet samt den utrustning som krävs för att optimera ditt fordon oavsett om det handlar om bensin- eller dieseldrivna bilar, husbilar, arbetsmaskiner och marina motorer.
Våra optimeringar för bensinbilar är utvecklade för 98 oktan. Det går att köra på 95 oktan men man får ut mer effekt och bättre bränsleekonomi med 98 oktan.
 En välservad bil håller längre. Att underhålla bilen och ge den rätt service är ännu viktigare när man 
har optimerat den.
 Möjlig bränslebesparing på bensinmotorer ca 5-10%, dieselmotorer upp till 20% ÖKAD EFFEKT OCH LÄGRE FÖRBRUKNING
ATT TÄNKA PÅ...
BILOPTIMERING I SVERIGE © 2016