KONKURRENSKRAFTIGA PRISER
INDIVIDUELL ANPASSNING
BIBEHÅLLEN SÄKERHET
Prisexempel: Audi/VW 1,8T/1,9TDI från 2 500 kr Volvo V/S/XC/70/80/90 från 3 000 kr Kontakta oss för mer information!
I de flesta fordon programmeras motorerna med begränsad motorprestanda. Syftet är att fordonen ska hålla sig inom vissa skatte- och försäkringsklasser varpå tillverkarna kan erbjuda fler valmöjligheter gällande prestandaalternativ. Denna nedtrimning sker på bekostnad av körglädje, högre vridmoment, förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp. Vi optimerar motorn i ditt fordon till ett mycket konkurrens-kraftigt pris. Vi använder noggrannt utvecklad mjukvara och programmerar via diagnosuttaget då det är möjligt. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att montera ur boxen. Biloptimering i Sverige har lång erfarenhet samt den utrustning som krävs för att optimera ditt fordon oavsett om det handlar om bensin- eller dieseldrivna bilar, husbilar, arbetsmaskiner och marina motorer.
Våra optimeringar för bensinbilar är utvecklade för 98 oktan. Det går att köra på 95 oktan men man får ut mer effekt och bättre bränsleekonomi med 98 oktan.
 En välservad bil håller längre. Att underhålla bilen och ge den rätt service är ännu viktigare när man 
har optimerat den.
 Vissa bilar kräver att man byter till platinatändstift efter optimering. ÖKAD EFFEKT OCH LÄGRE FÖRBRUKNING
ATT TÄNKA PÅ...
BILOPTIMERING I SVERIGE © 2016